print | close

Условия за членство


Видове членство

Членството в Българското национално дружество по ангиология и съдова хирургия може да бъде редовно, асоциирано и почетно.

Членски внос

Условия за членство

Нови членове на БНДСЕХА се приемат от УС, въз основа на следните задължителни докумети:

Изпратете сканираните документи на следния email:
tatyana.stoycheva.bg@gmail.com

close